Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Recht doen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling staat hierbij centraal.

Om dit te kunnen realiseren, wordt op alle scholen doelgericht en planmatig gewerkt. Toetsgegevens van leerlingen worden gebruikt om relevante acties vast te stellen op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Voor leerlingen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, wordt een verdere analyse uitgevoerd om gerichte aanvullende hulp te kunnen bieden.

Uitstroomcijfers Voortgezet Onderwijs (VO)

Elke basisschool wil het maximale uit ieder kind halen en zorgt ervoor dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt om zich verder te ontwikkelen.

De resultaten van ons onderwijs, de behaalde score van de Eindtoets (Cito) en de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs, leest u onder andere in ons jaarverslag maar bijvoorbeeld ook op de landelijke website Scholen op de kaart.