Openbare basisschool Het Web

Openbare basisschool Het Web is een prachtig nieuw schoolgebouw aan de Descartesstraat 10 met volop speelruimte in het groen in de wijk Zevenhuizen. Onze basisschool werkt met unitonderwijs, er wordt goed les gegeven, er is zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en biedt alle kinderen gelijke kansen. We werken met een continurooster waarbij alle leerlingen tussen middag op school blijven en we hebben een VVE Peuteropvang (het Peuterweb van Doomijn) en Buiten Schoolse Opvang (Loofles ) in ons schoolgebouw.

Ons Unitonderwijs vindt plaats in drie ordelijke en gestructureerde ruimtes (de units). Een unit is een grote ruimte waar 2 of 3 groepen (leerjaren) onderwijs krijgen. In de drie units zijn iedere dag twee leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig. Hierdoor volgen “meerdere ogen” dagelijks onze leerlingen en biedt het de mogelijkheid om flexibel op maat les te geven. In de ochtend worden veelal de kernvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen gegeven en in de middag richten we ons meer op de zaakvakken, sociale vaardigheden, muziek en creatieve vaardigheden binnen thema’s/projecten.

Samen Leren voor Straks. Het Web heeft samen leren, samen werken en samen spelen hoog in het vaandel staan. Succesvol samen leren zorgt ervoor dat onze kinderen zich in een veilige en uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen en bereidt hen voor op hun toekomst.