ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en leerkrachten die zich inspant om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school. De OR helpt b.v. met de organisatie van feesten/ vieringen en activiteiten in de klas en voor school, de aankleding van de school, etc. Ook organiseert zij de schoolfotograaf.

Wilt u deel uitmaken van de ouderraad, neemt u dan contact op met de directeur of locatieleider van de school.

 

 

Delen via