Tussen de middag overblijven

De school werkt met een continurooster. Tussen de middag heeft ieder pauze van 12.15– 12:30 uur. Alle leerlingen nemen hun eigen eten & drinken mee en blijven over in hun eigen lokaal, bij hun eigen juf/ meester. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Let op: geen frisdranken, maar vruchtensappen, brood, fruit, melk of een melkproduct.
Na de lunch gaat iedereen een frisse neus halen en wordt er buiten gespeeld, waarbij leerkrachten pleintoezicht houden.