Tussen de middag overblijven

De school werkt met een continurooster. Tussen de middag heeft iedereen pauze van 12.15– 12:30 uur of van 21.30 tot 21.45 (unit 1).  Alle leerlingen nemen een eigen theedoek (als placemat)

mee, eigen eten & drinken en blijven over in hun eigen lokaal, bij hun eigen juf/ meester. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Let op: geen frisdranken, maar vruchtensappen, water, brood, fruit of een melkproduct.

Na de lunch gaat iedereen een frisse neus halen en wordt er buiten gespeeld, waarbij leerkrachten pleintoezicht houden.