Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2021- 2021. Verder krijgt u via PARRO en/of via de mail een bericht, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2021-2022

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede vrijdag + Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Koningsdag/meivakantie 27-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart/Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinkstermaandag 05-06-2022
Zomervakantie 09-07-2022  t/m 21-08-2022

Extra vrije dagen:

Studiedagen : Alle leerlingen vrij! Datum
Visie/ zicht op ontwikkeling dinsdag      12-10-2021
Visie/ vrijdag       21-01-2022
Congres Bewegend leren maandag   24-01-2022
Analyses / rapporten woensdag 16-03-2022
Analyses / groepsplannen woensdag 22-06-2022
Margedagen onderbouw:
Groepen  1 t/m 4 hele dag vrij!
Datum
Onderbouw margeochtend Woensdag 29-09-2021
Onderbouw margeochtend Vrijdag        12-11-2021
Onderbouw margeochtend Woensdag  15-12-2021
Onderbouw margeochtend Vrijdag       24-12-2021
Onderbouw margeochtend vrijdag        11-02-2022
Onderbouw margeochtend Vrijdag       01-04-2022
Onderbouw margeochtend Woensdag 25-05-2022
Margemiddagen bovenbouw alle leerlingen 5 t/m 8 middag vrij Datum
Bovenbouw margemiddag

Bovenbouw margemiddag

Vrijdag      24-12-2021

Vrijdag      07-07-2022

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.