Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2019- 2020. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie 19-10-202 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag + Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021
Suikerfeest 12-05-2021 / 13-05-2021
Pinkstermaandag 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021  t/m 27-08-2021

Extra vrije dagen:

Studiedagen : Alle leerlingen vrij! Datum
Analyses, rapporten 24-03-2021
Werkverdelingsplan, scholing 25-05-2021
Analyses, groepsplanbesprekingen 30-06-2021
Margedagen onderbouw:
leerjaren 1 t/m 4
woensdagen
Onderbouw margeochtend 23-09-2020
Onderbouw margeochtend 11-11-2020
Onderbouw margeochtend 10-03-2021
Onderbouw margeochtend 25-05-2021
Onderbouw margeochtend 02-06-2021

Margemiddag bovenbouw:

leerjaren 5 t/m 8

Bovenbouw margemiddag 16-07-2021

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.