Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2021- 2021. Verder krijgt u via PARRO en/of via de mail een bericht, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 23-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag + Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Koningsdag/meivakantie 27-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart/Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinkstermaandag 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Extra vrije dagen 2022/2023:

Studiedagen : Alle leerlingen vrij! Datum
Taal / spelling woensdag     28-09-202
Medewerkersdag Leerplein055 woensdag    09-11-2022
Nieuwe methodes woensdag    07-12-2023
Analyses / groepsplannen/rapporten woensdag    15-03-2023
Nieuwe methodes woensdag    17-05-2023
Analyses / groepsplannen/rapporten woensdag    28-06-2023
Margedagen onderbouw:
Groepen  1 t/m 4 hele dag vrij!
Datum
Onderbouw margeochtend vrijdag         14-10-2022
Onderbouw margeochtend maandag     12-12-2022
Onderbouw margeochtend vrijdag         17-02-2023
Onderbouw margeochtend donderdag  15-06-2023
Margemiddagen bovenbouw alle leerlingen 5 t/m 8 middag vrij Datum
Bovenbouw margemiddag Vrijdag      07-07-2023

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.