Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2022- 2023. Verder krijgt u via PARRO en/of via de mail een bericht, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2023-2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Goede vrijdag + Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Koningsdag/meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 25-08-2024

Extra vrije dagen 2023/2024:

Studiedagen : Alle leerlingen vrij! Datum
Schoolplan woensdag    27-09-2023
Schoolplan dinsdag       14-11-2023
Leerling in Beeld training maandag     26-02-2024
Bewegend leren woensdag    10-04-2024
Schooljaarplan/ analyses donderdag  13-06-2024
Margedagen onderbouw:
Groepen  1 t/m 4 hele dag vrij!
Datum
Onderbouw margedag woensdag     01-11-2023
Onderbouw margedag vrijdag          22-12-2023
Onderbouw margedag donderdag   01-02-2024
Onderbouw margedag dinsdag        02-04-2024
onderbouw margedag vrijdag          12-07-2024
Margemiddagen bovenbouw alle leerlingen 5 t/m 8 middag vrij Datum
Bovenbouw margemiddag

Bovenbouw margemiddag

Vrijdag       22-12-2023

Vrijdag       12-07-2024

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.