Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2018- 2019. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender opgenomen worden.

Vakantieregeling 2018- 2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart 30 en 31  mei 2019
Pinkstervakantie 10 jun. 2019 t/m 14 jun. 2019
Zomervakantie 22 jul. 2019 t/m 31 aug. 2019

Extra vrije dagen:
Alle groepen:
Er worden dit schooljaar nog 1  studiedag ingepland op woensdag 2 juli. Alle leerlingen zijn die dag vrij!

Verder krijgt u via de mail de ‘Nieuwsbrief’, waarin wijzigingen en aanvullingen op bovenstaand schema zijn opgenomen.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.