Inspectie van het Onderwijs

Telefoonnummer
Telefoon: 1400 (Informatie Rijksoverheid voor ouders en leerlingen)

Postadres
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

website: www.onderwijsinspectie.nl