Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gymnastiek)

De leerlingen van unit 1 hebben dagelijks bewegingslessen buiten of gymles in hun speellokaal. Ook gaan leerlingen van unit 1 en leerjaar 3 vanaf schooljaarLees meer


Computers, digitale schoolborden en tablets

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor datLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Het Web heeft een  modern gebouw waar we werken in units.  Dit schooljaar gaan we met het hele team kijken of onze visie en missieLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Huiswerk

Vanaf leerjaar 1 kunnen kinderen (kleine) opdrachten mee naar huis krijgen, b.v. de letterkoffer of themawoorden. Vanaf leerjaar 4 krijgen de leerlingen met regelmaat van hunLees meer


Humanistische Vorming Onderwijs

Op onze school worden bij voldoende animo lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) aangeboden.  De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’.Lees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2018-2019 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeldLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Motto, missie en visie

Motto Op het Web draait het om jou! Missie Leren en ontwikkelen in een kleurrijke omgeving door sterk, modern en verbonden onderwijs ! Visie ModernLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Rapporten

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport, n.l. in februari en juli. Vanaf leerjaar 6 worden ook de leerlingen voor hetLees meer