Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gymnastiek)

De leerlingen van unit 1 hebben dagelijks bewegingslessen buiten of gymles in hun speellokaal. Ze hebben een tas of bak waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebbenLees meer


Brede school

Onze school is onderdeel van een Brede School Sprenkelaar. In het kader van de Brede School worden binnen en buiten schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. VoorbeeldenLees meer


Computers, digitale schoolborden en tablets

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor datLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Het Web heeft een nieuw, modern gebouw. Het schoolgebouw past bij de visie op ons onderwijs, het werken in units. Dit schooljaar gaan we deLees meer


Huiswerk

Vanaf leerjaar 1 kunnen kinderen (kleine) opdrachten mee naar huis krijgen, b.v. de letterkoffer, themawoorden. Vanaf leerjaar 4 krijgen de leerlingen met regelmaat van hun groepsleerkrachtLees meer


Humanistische Vorming Onderwijs

Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 7 leerlingen) lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) aangeboden. Tijdens de HVO- lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s.  DeLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2017-2018 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn.Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Motto, missie en visie

Motto Op het Web draait het om jou! Missie Onze kinderen groeien op in een omgeving waar mensen wonen die niet alleen in Nederland geborenLees meer


Rapporten

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport, n.l. in februari en juli. Vanaf leerjaar 6 worden ook de leerlingen voor hetLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer