Intensieve taalklassen (ITK)

Sanne van Milt
directeur onderwijskansen

svanmilt@leerplein055.nl

info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl
www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl 

 

Er worden diverse Intensieve Taalklassen in Apeldoorn georganiseerd.

Tien taalklassen zijn verbonden aan een school.

Op deze scholen kunnen de leerkrachten in overleg met de ouders bepalen of een kind een extra duwtje in de rug kan gebruiken. De school kan dit kind samen met de ouders aanmelden voor intensief taalonderwijs. Deze kinderen krijgen twee dagen per week intensieve begeleiding in de eigen school. De meeste  Intensieve Taalklassen worden georganiseerd in de groepen 1 en 2. Jaarlijks worden er meer dan 100 kinderen aangemeld. Ook voor volgend schooljaar kunnen de scholen weer kinderen aanmelden.

De volgende scholen hebben een Intensieve Taalklas verbonden aan de school.
Noord Oost:
Het Web, Pr. Margriet, de Zevensprong,