Omgangsprotocol

Om te laten zien hoe wij een veilige school vormen en om de aanpak hiervan inzichtelijk te maken, hebben we een omgangsprotocol ontwikkeld.  Hierin staat beschreven welke stappen de school neemt, op welk moment en wat er van leerlingen en ouders wordt verwacht. We verwachten dat leerlingen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan.

Met dit gedragsprotocol willen alle betrokkenen van Het Web laten zien dat:

  • Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig mogen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • We door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan!
  • We door regels en afspraken zichtbaar te maken ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen elkaar aan kunnen spreken op deze regels en afspraken, als er zich ongewenste situaties voordoen

Omgangsprotocol gedrag juli 2023