Sociale veiligheid

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. De scholen van Leerplein055 hebben hiervoor een veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt het veiligheidsbeleid toegepast, geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Voor Leerplein055 betekent dit dat: 
  • het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Kanvas, SCOL, Kindbegrip (MSV).
  • elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten monitort en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.
Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.
Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

Op Het Web vinden wij sociale veiligheid enorm belangrijk. Iedere week wordt er in alle units gewerkt met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren en praten we over actuele onderwerpen met elkaar. Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving van de leerlingen getoetst met het instrument Scol. Ook hebben we afspraken met elkaar gemaakt wat betreft ons gedrag en dat hebben we vastgelegd in een gedragsprotocol.

koelkastposter kwink

 

 

 

Naast de jeugdverpleegkundige is er ook een schoolmaatschappelijk werker/brugfunctionaris aan onze school verbonden (Leon). Hij is wekelijks op donderdag aanwezig op school ter ondersteuning van ouders/kinderen en team.