Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?

Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappen te zetten in de hieronder gegeven volgorde. Dan zijn alle partijen op het juiste moment betrokken en kan het snelst worden gewerkt naar een oplossing/ afhandeling van uw klacht.

  1. De klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uw kind.
  2. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de directeur van de school.
  3. Indien dat niet tot een oplossing leidt kunt u de interne contactpersoon klachtenregeling (vertrouwenspersoon van de school) benaderen. Op school is bekend welke leerkracht deze rol vervult.
  4. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u rechtstreeks contact op met  het stichtingsbestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht zal het stichtingsbestuur de klacht zelf afhandelen of u doorverwijzen. 
  5. Indien uw klacht naar uw mening onvoldoende wordt afgehandeld kunt u de klacht uiteindelijk indienen bij de landelijke klachtencommissie.

Klachtenregeling

Leerplein055 beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Iedere school van Leerplein055 beschikt over een interne contactpersoon klachtenregeling (op school vaak vertrouwenspersoon genoemd). De interne contactpersoon of vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De school besteedt jaarlijks aandacht aan de rol van de contactpersoon zodat leerlingen weten bij wie ze binnen school terecht kunnen als ze met een probleem te maken hebben. Tweejaarlijks is er een netwerkbijeenkomst voor alle interne contactpersonen van onze scholen.

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. De klachtenregeling van Leerplein055 vindt u hier: klachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling is ook op school ter inzage beschikbaar.

Onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon

Om u indien nodig te ondersteunen bij het formuleren en/of indienen van uw klacht beschikken we bij Leerplein055 over een onafhankelijke extern vertrouwenspersoon. Deze functie is belegd bij de IJsselgroep.