De geschiedenis van onze school

Obs Het Web is een openbare school in de wijk Zevenhuizen. Deze naam is ontstaan n.a.v. een fusie tussen de basisscholen De Gentiaan en M. L. King.

Als openbare school staan wij open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging en hun afkomst. De school probeert oog en oor te hebben voor alle levensvisies en cultuurverschillen en tracht hierop in te spelen. Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten en andere medewerkers. Een kenmerk van onze school is NIET APART, MAAR SAMEN. De school draagt er zorg voor dat alle kinderen goed onderwijs wordt geboden.

Onze school telde bij aanvang van dit schooljaar ca 120 leerlingen. Dit betekent relatief kleine groepen en veel aandacht voor ieder kind.