Voor het eerst naar school

Om jonge kinderen al vast wat te laten wennen, worden ze vóór hun vierde verjaardag uitgenodigd om een aantal dagdelen in leerjaar 1 kennis te maken met de leerkracht(en) en medeleerlingen.
Na 6 weken volgt dan een intakegesprek met de leerkracht van unit 1. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.