Voor het eerst naar school

Om jonge kinderen al vast wat te laten wennen, worden ze vóór hun vierde verjaardag uitgenodigd om een aantal dagdelen in leerjaar 1 kennis te maken met de leerkracht(en) en medeleerlingen.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.

Ziekmeldingen van kinderen, al dan niet leerplichtig, verwachten we altijd voor schooltijd (telefonisch is voldoende).