Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Leerjaren 1- 2 Leerjaren 3- 4 Leerjaren 5- 8
Maandag  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30
Dinsdag  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30
Woensdag  08:30 – 12:30  08:30 – 12:30  08:30 – 12:30
Donderdag  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30  08:30 – 14:30
Vrijdag  08:30 – 12:00  08:30 – 12:00  08:30 – 14:30

Kinderen mogen vanaf 8.25 uur naar binnen. Om de lessen op tijd te laten beginnen, gaat de schoolbel om 08:30 uur. De leerlingen kunnen op de afgesproken plaatsen de school binnengaan vanaf 8.25 uur.

Unit 1 (kleuters) bij het hek van het kleuterplein. De juffen staan van 8.25 tot 8.30 op het kleuterplein.

Unit 2 (3/4/5) bij de hoofdingang vanaf het schoolplein.

Unit 3 (6/7/8) bij de achteringang (fietsenstalling)

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind op tijd op school is! Wij registreren alle ’te laat komers’ en in overleg met de leerplicht wordt bij de tiende keer een melding gedaan bij de leerplicht ambtenaar.