Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn

VVE Peuterspeelzalen Alle peuterspeelzalen zijn VVE locaties. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor zeer jonge kinderen met eenLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, klassenassistenten en onderwijs ondersteunend personeel. Naast de functie van groepsleerkracht is er nóg een aantalLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussen de middag overblijven

De school werkt met een continurooster. Tussen de middag heeft iedereen pauze van 12.15– 12:30 uur of van 21.30 tot 21.45 (unit 1).  Alle leerlingenLees meer


Uitstroomcijfers

  Uitstroomgegevens 2015/2016 2016/2017 2017/2018 VWO/Gymnasium 0% HAVO 17% 12% 18% VMBO 83% 76% 82% Praktijkschool 12% 0% Overig  


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u de vakanties voor schooljaar 2018- 2019. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingenLees meer