Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een vakleerkracht gym en onderwijs ondersteunend personeel.

Naast de functie van groepsleerkracht is er nóg een aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich ook voortdurend bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

  • Directeur:  Joke Esman en Kitty Huisman
  • Interne Begeleiding: Marielle Slats
  • ICT- er: Machteld Koppenaal
  • Vertrouwenspersonen: Loes Smits
  • MR- personeelsvertegenwoordiging: Linda v.d. Beukel, Loes Smits, Patricia Boersma
  • OR- personeelsvertegenwoordiging: Corry Mulderij
  • PR-coördinator: Joke Esman
  • Sport: Fuat Guzel, Mandy Lameris
  • Cultuur- coördinator: Joke Esman, Patricia Boersma
  • Opleider in de school: Loes Smits