Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, klassenassistenten en onderwijs ondersteunend personeel.

Naast de functie van groepsleerkracht is er nóg een aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn. Wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich ook voortdurend bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht in schooljaar ’20-’21

  • Directeur: Kitty Huisman
  • Interne Begeleiding: Annelie Jager
  • ICT- er: Esther Zinnemers
  • Vertrouwenspersonen: Marleen Strik
  • MR- personeelsvertegenwoordiging: Marieke Houdel, Patricia Boersma en Lidia Wijnbergen
  • OR- personeelsvertegenwoordiging: Rianne Jeths en Esther Zinnemers
  • PR-coördinator: Marleen Stik
  • Sport: Edwin Baljet
  • Opleider in de school: Marleen Strik