Schoolfotograaf

Ieder jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen.  U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen.

Gelukkig zijn er eind schooljaar 2022-2023 weer mooie foto’s gemaakt. Dit was in de corona periode niet organisatorisch niet mogelijk.