De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school. De OR organiseert festiviteiten zoals het Sinterklaas, Kerst- en lentevieringen en het zomer eindfeest. Het beheer van de ouderbijdragen hoort eveneens tot de taken van de OR.

De OR legt één maal per jaar verantwoording af aan ouders voor het gevoerde beleid.  Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die ons willen helpen met bovenstaande activiteiten. Wilt u ons ook komen helpen met deze gezellige zaken op school? ? Neem dan contact op met juf Meta