Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2021-2022 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Jaarverslag Web 2021-2022