Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/ of leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld cadeautjes en traktaties bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, het Suikerfeest etc. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Afgelopen schooljaar was deze bijdrage gesteld op €25,- per kind. Gezinnen met 3 kinderen of meer €70,- per gezin.

Daarnaast is er ook de bijdrage voor de schoolreizen. De bijdrage voor de schoolreizen is dit jaar op €25,- per kind vastgesteld. Per jaar worden door het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld
Voor extra kosten kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Apeldoorn- Voorst. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159 of het online aanvraagformulier invullen.