Hoofdluis

Binnen de school is een groepje ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd.

Als ouder is het belangrijk dat u zelf ook uw kind regelmatig controleert. De hoofdluiswerkgroep is dan een extra controle. Indien u zelf hoofdluis constateert, wilt u dit dan doorgeven aan de mentor van uw kind? Dan kunnen op school maatregelen worden getroffen.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind benaderd en krijgen zij tips hoe de hoofdluis te behandelen. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een brief mee, zodat ouders hun kind(eren) thuis extra kunnen controleren en maatregelen kunnen treffen om verspreiding tegen te gaan.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de schoolmedewerkster.