Hoofdluis

Als ouder is het belangrijk dat u zelf uw kind regelmatig controleert op hoofdluis. Indien u zelf hoofdluis constateert, wilt u dit dan doorgeven aan de mentor van uw kind? Dan kunnen op school maatregelen worden getroffen. De hoofdluis controle op school is dan een extra controle.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind benaderd en krijgen zij tips hoe de hoofdluis te behandelen. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een brief mee, zodat ouders hun kind(eren) thuis extra kunnen controleren en maatregelen kunnen treffen om verspreiding tegen te gaan. In dit filmpje staan tips om hoofdluis te behandelen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.