De directie

De directeur van de school Het Web is Kitty Huisman. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Werkdagen in 2023- 2024 zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.