Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft leerkrachten en onderwijsassistenten, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.
Door de organisatie van ons onderwijs, overheidsmaatregelen, medewerkers die parttime werken en door de inzet van stagiaires, hebben alle kinderen te maken met meerdere leerkrachten.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben 1 schoolmedewerkster in dienst voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, lamineren etc. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten en OOP hebben we ook een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht HVO, Intraverte en een logopediste in school.

Stagiaires

De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle units. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle. Vanaf augustus 2011 zijn wij een erkende Opleidingsschool en nemen wij deel aan het Werkplek Leren.
De studenten worden door de ‘opleider in de school’ en hun mentoren begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit, van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de unit: is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een unit, enz.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 7 leerlingen) lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) aangeboden. Tijdens de HVO- lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en met werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat je je eigen mening durft te vertellen.

Intraverte

Vanuit een eigen visie op mensen en ontwikkeling begeleiden diverse (para)medische therapeuten kinderen met diverse hulpvragen. Bij Intraverte staat de hulpvraag van het kind centraal en wordt deze samen met kind, ouders, school omgezet naar stapjes in  de ontwikkeling. Het kind wordt begeleid om in zijn dagelijkse omgeving het geleerde toe te passen. Hierbij wordt het bewegen als doel en middel gebruikt.

Op vrijdagochtend is Intraverte in school.

Overige mensen in de school

Er is er de mogelijkheid om op dinsdagochtend het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werkster of de jeugdverpleegkundige. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.