Mensen in de school

Leerkrachten en onderwijsassistenten

Onze school heeft leerkrachten en onderwijsassistenten, die allemaal geheel in vaste dienst zijn.
Door de organisatie van ons onderwijs op school, overheidsmaatregelen, medewerkers die parttime werken en door de inzet van stagiaires, hebben alle kinderen te maken met meerdere leerkrachten.

Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

Naast de onderwijsassistenten is er een conciërge op school die licht administratieve taken verricht, een gedeelte van het schoonmaakwerk uitvoert en verder  allerlei hand- en spandiensten uitvoert op school.

Stagiaires

De school biedt aan studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle units. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle. Vanaf augustus 2011 zijn wij een erkende Opleidingsschool en nemen wij deel aan het Werkplek Leren. De studenten worden door de ‘opleider in de school’ en hun mentor leerkracht begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit, van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de unit: is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een unit, enz. Aanvragen voor stages kunnen naar de Opleider in de school gemaild worden (mvantilburg@leerplein055.nl) of er kan telefonisch contact met juf Marleen worden opgenomen (055-3666630)

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Op onze school worden bij voldoende animo lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) aangeboden aan de leerjaren 7 en 8.

Logopediste 

Binnen de school is op dinsdag een logopediste van de Praatmaat Groep werkzaam. De logopediste kan ingeschakeld worden wanneer er twijfels zijn over de taalontwikkeling, articulatie, open mondgedrag, stem, ademhaling en lezen en schrijven. De logopedische behandelingen vinden onder schooltijd plaats en duren ongeveer 25 minuten.Heeft u vragen of wilt u een kennismakingsgesprek? U mag op dinsdag langskomen of contact opnemen via één van de onderstaande kanalen.Marissa Dunhoftmarissa@depraatmaatgroep.nl06-18081068Aanmeldnummer van de praktijk: 06-12987729

Overige mensen in de school

Er is er de mogelijkheid om op vrijdagochtenden het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werkster Britt Elderink.

Ook zijn er wekelijks onderwijs specialisten aanwezig in school ter ondersteuning van bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, leer – en /of gedragsproblematiek of andere zorg.

Er worden regelmatig gastlessen gegeven die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of het CJG.