Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft leerkrachten en onderwijsassistenten, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.
Door de organisatie van ons onderwijs, overheidsmaatregelen, medewerkers die parttime werken en door de inzet van stagiaires, hebben alle kinderen te maken met meerdere leerkrachten.

Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben een conciërge op school  die licht administratieve taken verricht, een gedeelte van het schoonmaakwerk uitvoert en verder  allerlei hand- en spandiensten uitvoert op school.

Buiten bovengenoemde leerkrachten en OOP hebben we regelmatig een logopediste, schoolmaatschappelijk werkster en jeugdverpleegkundige in school.

Stagiaires

De school biedt aan studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle units. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle. Vanaf augustus 2011 zijn wij een erkende Opleidingsschool en nemen wij deel aan het Werkplek Leren.
De studenten worden door de ‘opleider in de school’ en hun mentoren begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit, van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de unit: is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een unit, enz.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Op onze school worden bij voldoende animo lessen HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) aangeboden aan de leerjaren 7 en 8.

Logopediste 

Op maandag en woensdagochtend is de logopedist aanwezig. De logopedist krijgt kinderen in behandeling na de screening van kleuters vanuit het consultatiebureau en met een verwijzing van de huisarts. De logopedist kan ingeschakeld worden wanneer er twijfels zijn over de taalontwikkeling, spraak, open mondgedrag, stem, lezen en schrijven en dyslexie. De logopedische behandelingen vinden onder schooltijd plaats en duren ongeveer 30 minuten.  Voor vragen kunt u contact opnemen met marissa@depraatmaatgroep.nl of loop op maandag of woensdagochtend even binnen.

Overige mensen in de school

Er is er de mogelijkheid om op diverse dinsdagochtenden het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werkster of de jeugdverpleegkundige. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis of Amnesty International.