De groepen

Wij werken met leerjaren, basisgroepen en units. De kinderen leren in verschillende samenstellingen te werken en leren daarmee van elkaar.

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van units en leerkrachten:

UnitLeerjaren

Leerkrachten/

Onderwijsassistenten

11, 2Juf Fia, juf Marieke, juf Lidia, juf Mandy en juf Reja
23, 4, 5Juf Linda, juf Corry, meester Fuat, juf Patricia, juf Rianne
36, 7, 8Juf Loes, juf Machteld en juf Esther