Motto, missie en visie

Samen Leren voor Straks!

Missie

We willen bereiken dat kinderen, met de kennis en vaardigheden die ze bij ons hebben opgedaan, richting kunnen geven aan hun verdere ontwikkeling in de maatschappij.

 

Visie

Samen

Samen spelen, met elkaar leren en gezamenlijk vaardigheden opdoen is waar onze school en ouders voor staan. Hierbij staat de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen centraal. Tegelijk vinden wij gelijke kansen voor alle kinderen belangrijk. Samen met o.a. zorgorganisaties, jeugdeducatiefonds en andere partners willen wij het kind bieden wat het nodig heeft om een goede toekomst tegemoet te gaan.

Leren

Iets in het geheugen opnemen, onderwijs geven, vaardigheid in iets krijgen en kennis eigen proberen te maken zijn allemaal definities van leren. We leren allemaal iedere dag en op onze eigen wijze. Voorwaarde om te kunnen leren is een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving voor kinderen. Daarom leren wij onze leerlingen sociale vaardigheden aan, mag je zijn wie je bent en kun je dat doen in een prachtig, nieuw en uitdagend schoolgebouw. Op het Web proberen we zo goed mogelijk om aan alle leerbehoeftes en talenten van kinderen tegemoet te komen. Van samenwerkend leren of op eigen niveau leren tot thematisch -, bewegend – of spelend leren. Ook het team blijft consequent leren, volgt opleidingen en leert van elkaar zodat we het beste uit de kinderen en onszelf kunnen halen.

Straks

Wie nu en in de 21e Eeuw  mee wil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. In de toekomst wordt minder kennis, maar meer en andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd. Kritisch denken en een grote nadruk op samenwerkend leren en werken zijn essentieel voor straks. Ook vaardigheden op ICT gebied en multimedia zijn in de toekomst meer nodig. Daarom geven we op onze school uitdagend onderwijs waarbij we visualiseren om deze vaardigheden aan te leren. Dit gebeurt in dagelijkse lessen, maar zeker ook in projecten die we het hele jaar heen samen doen. De basis voor een mooie toekomst wordt dus voor een groot deel gelegd op de basisschool. Door daarbij ook kansrijk te adviseren naar het middelbaar onderwijs, geven wij onze leerlingen alvast het zetje voor nu en straks in de toekomst

 

Om Samen Leren aan Straks vorm te geven hebben wij op het Web gekozen voor Unitonderwijs.

Ons Unitonderwijs vindt plaats in een ordelijke, gestructureerde en uitdagende omgeving. Wij werken niet in lokalen, maar in units. En wij hebben geen groepen, maar leerjaren. Een unit is een grote ruimte waar 2 of 3 leerjaren onderwijs krijgen. Ieder leerjaar is weer onderverdeeld in niveaugroepen. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus ontmoeten en leren zo van elkaar.
In de units zijn iedere dag twee leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig. Hierdoor volgen “meerdere ogen”  dagelijks onze leerlingen en biedt het de mogelijkheid om flexibel les te geven. In de ochtend worden veelal de kernvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen gegeven en in de middag richten we ons meer op de zaakvakken, sociale vaardigheden, projecten en creatieve vaardigheden.
Kinderen krijgen instructie van diverse leerkrachten waarbij sommige kinderen uit verschillende leerjaren elkaar tegenkomen als ze instructie hebben binnen hetzelfde niveau. In alle units hebben we een reken- en taalkant waar één leerkracht alle rekenlessen geeft aan de kinderen en de andere leerkracht alle taallessen verzorgt.  Zo kunnen we de expertise van onze leerkrachten inzetten in ons onderwijs. In de unit zijn ook een plekken aanwezig waar leerlingen samen, zelfstandig of stil kunnen werken in aanwezigheid van de onderwijsassistent. Daarbij kunnen we inhaken op het aanleren van vaardigheden, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces gaan krijgen zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid, leren samenwerken en overleggen.