Motto, missie en visie

Motto
Samen Leren voor Straks!

Missie

We willen bereiken dat kinderen, met de kennis en vaardigheden die ze bij ons hebben opgedaan, richting kunnen geven aan hun verdere ontwikkeling in de maatschappij.

 

Visie

Om Samen Leren aan Straks vorm te geven hebben wij op het Web gekozen voor Unitonderwijs.

Wat houdt unitonderwijs in?
De organisatie van ons onderwijs is veranderd in vergelijking met het leerstofjaarklassensysteem. Onze leerlingen worden ingedeeld in leerjaren binnen units. Binnen het leerjaar worden de kinderen onderverdeeld in niveaugroepen. Een niveaugroep wil zeggen dat er gekeken wordt naar de ontwikkeling van de kinderen. Op deze manier kunnen kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Kinderen kunnen binnen de unit ook aansluiten bij de instructies van een ander leerjaar als dat nodig is.

Wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw met 3 units. In Unit 1 zitten de kleuters van leerjaar 1 en 2  bij elkaar.  Unit 2 en 3 (leerjaar 3,4,5 en 6,7,8) zijn zo ingericht dat kinderen instructie krijgen van de leerkracht. Daarna gaat het kind zelfstandig in de unit verder werken aan de weektaak of het krijgt je nog extra instructie. In de units werken leerkrachten en onderwijsassistenten samen om zodoende zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven. Elke unit heeft naast een ‘ruisruimte’ ook een ‘stilteruimte’: een stille werkplek, waar kinderen rustig kunnen en moeten werken.

Waarom unitonderwijs?
OBS het Web streeft ernaar om zo goed mogelijk recht te doen aan de verschillen in leerbehoeftes en talenten van kinderen. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan deze verschillen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één leerjaar. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften vraagt om een flexibel onderwijsaanbod. Daarnaast haken we met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces gaan krijgen.

Er worden in de toekomst minder kennis, maar wel meer en andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd: kritisch denken, oplossingsgericht werken, grote nadruk op samenwerkend leren en werken en creatief zijn in het bedenken van oplossingen. De hiervoor genoemde vaardigheden geven het kind de handvatten mee, die het kind nodig heeft. Ons unitonderwijs biedt hiervoor de mogelijkheden.