Computers, digitale schoolborden en tablets

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers
Elke groep heeft de beschikking over een aantal groepsgebonden computers. Deze computers zijn allemaal verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet. In de school zijn ook extra pc’s om mee te werken.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle units staan verrijdbare touchscreens. Met deze borden kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.
Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!
De leerlingen van unit 1 werken met een digitaal planbord.

Tablets

De leerlingen van de leerjaren 4 t/m 8 werken met een eigen tablet. M.b.v. Snappet kunnen vakgebieden van de methode Alles-in-1,  rekenen,  woordenschat individueel en op eigen niveau worden verwerkt en gevolgd. Dit schooljaar zullen de vaste computers worden vervangen door laptops.