Huiswerk

Vanaf leerjaar 1 kunnen kinderen (kleine) opdrachten mee naar huis krijgen, b.v. de letterkoffer, themawoorden.

Vanaf leerjaar 4 krijgen de leerlingen met regelmaat van hun groepsleerkracht huiswerk, b.v. een opdracht om thuis af te maken of te oefenen.

In leerjaar 5 t/m 8 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee, b.v.

  • Spreekbeurt – boekbespreking
  • Woordenschat
  • Weekwoorden en/ of werkwoorden
  • Rekenen
  • Werkstuk
  • Topo