Huiswerk

Vanaf leerjaar 1 krijgen kinderen (kleine) opdrachten mee naar huis krijgen, b.v. de letterkoffer of themawoorden. U kunt samen met uw kind de opdrachten doen.

Vanaf leerjaar 4 krijgen de leerlingen met regelmaat van hun groepsleerkracht huiswerk, b.v. een opdracht om thuis werk af te maken of bijvoorbeeld een toets te oefenen.