Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Dit doen we o.a. door de volgende methodes te gebruiken binnen ons onderwijs:

Leerjaren 1 en 2

Taal: Logo 3000 en de Kleuteruniversiteit

Rekenen: Getal en Ruimte Junior en Met sprongen vooruit

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Leerjaar 3

Aanvankelijk lezen: (vanaf schooljaar 2020-2021) Lijn3

Rekenen: Getal en Ruimte Junior

Schrijven: Pennenstreken 

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Leerjaren 4 t/ m 8

Taal, Spelling, Lezen, Wereldoriëntatie, Engels: Alles- in- 1 en Alles- Apart

Begrijpend lezen: Alles- in- 1,  Alles- Apart en Nieuwsbegrip

Rekenen: Getal en Ruimte Junior

Schrijven: Pennestreken

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Over de methode ‘Alles-in-1’

De vakken worden zoveel mogelijk in samenhang aangeboden, waardoor thematisch onderwijs ontstaat. Alles-in-1 en Alles- Apart vervangen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Maar ook begrijpend/ studerend lezen, technisch lezen, taal, (werkwoord)spelling en Engels. Daarnaast komen vakken als geestelijke stromingen, expressie, burgerschapskunde, sociaal- emotionele vorming en cultuur(educatie) aan bod binnen deze methode.