Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Dit doen we o.a. door de volgende methodes te gebruiken binnen ons onderwijs:

Leerjaren 1 en 2

Taal: Logo 3000 en de Kleuteruniversiteit

Rekenen: Getal en Ruimte Junior en Met sprongen vooruit

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Leerjaar 3

Aanvankelijk lezen: (vanaf schooljaar 2020-2021) Lijn3

Rekenen: Getal en Ruimte Junior

Schrijven: Pennenstreken 

Woordenschat: LOGO 3000

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Leerjaren 4 t/ m 8

Taal, Spelling: Taal actief 5

Begrijpend lezen: Leeslink en Tekstbegrip Taalactief5

Rekenen: Getal en Ruimte Junior

Schrijven: Pennestreken

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kwink

Wereldoriëntatie: Blink Wereld geïntegreerd 

Leerjaren 5 t/m 8

Engels: Blink Groove me

.