Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is.

Leerjaren 1 en 2

> Sil op school en Logo 3000

>Rekenen: Alles Telt, Met sprongen vooruit

Leerjaar 3

>Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen

>Rekenen: Alles Telt

>Schrijven: Pennenstreken

Leerjaren 4 t/ m 8

>Taal, Technisch lezen, Begrijpend lezen, Wereldoriëntatie, Engels: Alles- in- 1, Alles- Apart

>Rekenen: Alles Telt

>Schrijven: Pennestreken

 

Over de methode ‘Alles-in-1’

De vakken worden zoveel mogelijk in samenhang aangeboden, waardoor thematisch onderwijs ontstaat. Alles-in-1 en Alles- Apart vervangen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur(educatie), begrijpend/ studerend lezen, technisch lezen, taal, (werkwoord)spelling, geestelijke stromingen, expressie, burgerschapskunde, sociaal- emotionele vorming en Engels.