Rapporten

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport, n.l. in februari en juli. Vanaf leerjaar 6 worden ook de leerlingen voor het rapportgesprek uitgenodigd. Wij vinden het heel belangrijk dat zij zelf kunnen meepraten over hun gemaakte ontwikkeling.
Naast de verplichte rapportbesprekingen vindt er ook een startgesprek plaats (september) en 2 keer per schooljaar een 10-minuten gesprek (november en april).