Rapporten

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport, n.l. in februari en juli. Vanaf leerjaar 6 worden ook de leerlingen voor het rapportgesprek uitgenodigd. Wij vinden het heel belangrijk dat zij zelf kunnen meepraten over hun gemaakte ontwikkeling.
Naast de verplichte rapportbesprekingen vinden er in november ook nog voortgangsgesprekken plaats.