Dit jaar onder de aandacht

Eind schooljaar ’21-’22 hebben we afscheid genomen van onze samenhangende methode Alles in 1. Dit houdt in dat we in schooljaar ’22-’23 en volgend schooljaar onze focus leggen op de invoering  en borging van de nieuwe methodes voor Taal/Spelling, Lezen, Woordenschat, Wereldoriëntatie en Engels.

Hieronder kunt u informatie vinden over een aantal nieuwe methodes die we vanaf nu gebruiken:

Taal actief 5 is de methode voor taal en spelling

Leeslink voor begrijpend lezen

Blink ‘Groove me’ voor Engels

Blink Wereld geïntegreerd voor wereldoriëntatie 

 

Dit schooljaar staat ook in het teken van de invoering van Bewegend leren. Bewegen tijdens leren (bijvoorbeeld om de concentratie vast te houden), Bewegen om te leren (bewegen om het brein te stimuleren) en beter leren bewegen (motorische ontwikkeling verbeteren). Het team  zal onder begeleiding van een deskundige, deze vorm van leren en onderwijzen gaan invoeren in onze school. Dit gaan we doen met de methode 3,2,1 Start.

Natuurlijk blijven we ons ook focussen op de kwaliteit van ons onderwijs. Dit houdt in dat we ons didactisch handelen (hoe we lesgeven) en ons pedagogisch handelen (hoe we met kinderen omgaan) goed analyseren. En ook kijken we kritisch naar de analyses van toetsen en observaties, zodat we iedere leerling nog beter in beeld hebben en een passend onderwijsaanbod kunnen geven.