Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar Staat vooral in het teken van de invoering van Bewegend leren. Bewegen tijdens leren (bijvoorbeeld om de concentratie vast te houden), Bewegen om te leren (bewegen om het brein te stimuleren) en beter leren bewegen (motorische ontwikkeling verbeteren). Het team gaat hiervoor naar een congres en zal daarna onder begeleiding van een deskundige, deze vorm van leren en onderwijzen gaan invoeren in onze school.

Natuurlijk blijven we ons ook focussen op de kwaliteit van ons onderwijs. Dit houdt in dat we ons didactisch handelen (hoe we lesgeven) en ons pedagogisch handelen (hoe we met kinderen omgaan) goed analyseren. En ook kijken we kritisch naar de analyses van toetsen en observaties, zodat we iedere leerling nog beter in beeld hebben en een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Dit schooljaar met extra aandacht voor begrijpend lezen, borgen van de woordenschat en Taal in blokjes.