Dit jaar onder de aandacht

Het Web heeft een  modern gebouw waar we werken in units.  Dit schooljaar gaan we met het hele team kijken of onze visie en missie nog voldoet aan onze wensen. Hiervoor gaan we een aantal studiedagen gebruiken om zo onze visie te kunnen verinnerlijken.

Ook gaan we dit schooljaar de nieuwe methodes voor rekenen en sociaal emotionele vorming invoeren. En er zal een nieuw leerling volgsysteem voor sociaal emotionele vorming in gebruik worden genomen. Het EDI model is en blijft de basis waar vanuit wij lesgeven. Alle leerkrachten zijn vorig schooljaar extra geschoold in dit model en dit jaar gaan wij dit verder borgen in ons onderwijs.

Het aanvankelijk leesonderwijs wordt ook onder de loep nemen.  Sluit onze huidige methode nog aan bij de behoeftes van de leerlingen en leerkrachten? En past deze methode ook bij onze wijze van instructie geven? Al deze vragen gaan we onderzoeken en uitwerken, zodat we volgend schooljaar ons aanvankelijk leesonderwijs weer up to date hebben.