Dit jaar onder de aandacht

Het Web heeft een nieuw, modern gebouw. Het schoolgebouw past bij de visie op ons onderwijs, het werken in units.

Dit schooljaar gaan we de Effectieve Directe Instructie verder aanscherpen en borgen. Dit EDI model is de basis waar vanuit wij lesgeven. Alle leerkrachten worden dit schooljaar extra geschoold in dit model.

Verder gaan we dit jaar ons rekenonderwijs onder de loep nemen. Geven we op de meest effectieve wijze rekeninstructie? Sluit de methode aan bij de behoeftes van de leerlingen? Wat is de beste wijze van verwerking? Al deze vragen gaan we onderzoeken en uitwerken, zodat we volgend schooljaar optimaal rekenonderwijs kunnen geven.

We gaan ook op zoek naar een nieuwe methode voor sociaal emotionele vorming. Dat sociaal-emotionele vaardigheden belangrijk zijn in onze samenleving, is duidelijk. Regelmatig moeten we samenwerken, maar ook is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de manier waarop we een boodschap overbrengen. En ook zelfvertrouwen is een belangrijke eigenschap voor verdere ontwikkeling. Daarom is het belagrijk om met de leerlingen aan sociaal-emotionele vaardigheden te werken.

De computers worden dit jaar vervangen door chromebooks en i-Pads. We moeten de kinderen wegwijs maken wat betreft het gebruik van deze nieuwe devices.