Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar gaan we extra focussen op de kwaliteit van ons onderwijs. Dit houdt in dat we ons didactisch handelen (hoe we lesgeven) en ons pedagogisch handelen (hoe we met kinderen omgaan) onder de loep nemen.  We gaan ons klassenmanagement nog meer op elkaar afstemmen wat betreft weektaken, planningen en instructiegroepen. En ook kritisch kijken naar de analyses van toetsen en observaties, zodat we iedere leerling nog beter in beeld hebben.

Met onze rekenmethode Getal en Ruimte junior gaan we de doorgaande lijn vanuit unit 1 naar unit 2 nog meer op elkaar afstemmen met als doel dat het rekenonderwijs in de onderbouw een doorgaande lijn krijgt.

In leerjaar starten we met de nieuwe methode Lijn3 voor aanvankelijk lezen. Daarbij gaan we ook “taal in blokjes” inzetten met het doel om de kinderen die lezen lastig vinden te helpen bij hun leesvaardigheid.

Als laatste gaan we werken met en ons verdiepen in het leerlingvolgsysteem van onze methode Kwink (aan leren van sociale vaardigheden). Zo krijgen we onze leerlingen ook goed in beeld wat betreft hun gedrag en sociale vaardigheden.